Spoštovani,

Glede na trenutno epidemiološko situacijo, delo v našem vrtcu poteka ob upoštevanju preventivnih ukrepov, za katere je nujno, da jih dosledno izvajamo tako zaposleni kot tudi starši, ki vstopate v prostore vrtca.

  • Ob ponovnem vstopu otroka v vrtec (po odsotnosti zaradi počitnic ali bolezni oziroma pred uvajanjem v vrtec) naj otroci prinesejo podpisano IZJAVO STARŠ EV PRED VSTOPOM OTROKA V VRTEC.
  • V vrtec naj prihajajo samo zdravi otroci in zaposleni.
  • Pred vstopom v vrtec si odrasli razkužimo roke.
  • Upoštevamo minimalno fizično razdaljo 1,5 metra.
  • V prostorih vrtca se ne zadržujemo; otroka naj pripelje le ena zdrava oseba.
  • Ne dotikamo se oči, nosu in ust ter upoštevamo pravila higiene kašlja/kihanja.
  • Pomembno je redno umivanje rok z milom in toplo vodo, v kolikor to ni mogoče si roke razkužimo.
  • Glede na trenutno epidemiološko situacijo je obvezna uporaba zaščitnih mask.
  • V primeru, da opazimo značilne simptome okužbe, ostanemo doma.
  • V primeru, da opazite, da bi se pri vašem otroku ali pri osebi, ki biva z otrokom v istem gospodinjstvu pojavili znaki/simptomi okužbe, naj otrok ostane doma. Za nadaljnja navodila se posvetujte z zdravnikom.

Ob doslednem upoštevanju preventivnih ukrepov, ključen vidik za zajezitev širjenja nalezljive bolezni predstavlja tudi medsebojno obveščanje in hiter prenos informacij. V vrtcu sodelujemo s pristojnimi strokovnimi institucijami in vas bomo v primeru nadaljnjih aktivnostih in ukrepov sproti obveščali preko e-obvestil in/ali spletne strani Vrtca Š kofja Loka.

Z lepimi pozdravi,

Janja Bogataj, ravnateljica