Prednostni vrstni red

Spoštovani starši,

V času rednega vpisa, od 6. do 10. marca se je v Vrtec Škofja Loka vpisalo 349 otrok. Vse vloge je obravnavala komisija za sprejem otrok v vrtec in določila prednostni vrstni red glede na število točk po posameznih kriterijih. Vrtec o sprejemu otrok odloča v skladu s prednostnim vrstnim redom, glede na število prostih mest v posameznih oddelkih, enotah in programih. Z organizacijo oddelkov smo se potrudili, da lahko vključimo čim več novincev, 113 otrok pa je trenutno vključenih na čakalni seznam. Kot preteklih letih pričakujemo, da bomo na podlagi odpovedi otroke sprejemali tudi naknadno.

VSE STARŠE SPREJETIH OTROK, KI STE SE ODLOČILI, DA SVOJEGA OTROKA LETOS NE BOSTE VKLJUČILI V NAŠ VRTEC, PROSIMO, DA NAM TO ČIM PREJ PISNO SPOROČITE. S tem boste izkazali odgovornost in solidarnost s starši otrok, vključenih na čakalni seznam, ki prav tako potrebujejo varstvo za svojega otroka.

V enotah Reteče, Bukovica, Ciciban, Pedenjped in Rožle je premalo prostora, da bi lahko ugodili vsem željam staršev. Veliko otrok, ki imajo zadostno število točk za sprejem v vrtec, je razporejenih v druge enote vrtca. Pri izbiri enote imajo prednost otroci, katerih sorojenci so že vključeni v enoto in otroci, ki se vključujejo zadnje leto pred šolo. Ostali otroci se razporedijo glede na prednostni seznam za sprejem v vrtec.

V primeru, da se ustrezna prosta mesta sprostijo naknadno, bomo v vrtcu otroke razporedili v želeno enoto, v skladu s prednostnim vrstnim redom. ZA OTROKE, KI NISO BILI SPREJETI V ENOTO NAVEDENO NA VLOGI ZA VPIS, NI POTREBNO ODDAJATI VLOGE ALI PROŠNJE ZA PREMESTITEV.

Vsem staršem se zahvaljujemo za izkazano zaupanje ob vpisu otrok v Vrtec Škofja Loka!

Čakalni seznam otrok za šolsko leto 2017/2018

Na čakalni seznam so uvrščeni otroci, vpisani v času rednega vpisa za  šolsko leto 2017/2018 (6. 3. do 10. 3. 2017), ki imajo prednost pri sprejemu v vrtec. Vloge, oddane po rednem roku, so uvrščene na čakalni seznam vpisnic po rednem roku. V primeru zadostnega števila prostih mest bo vloge obravnavala komisija za sprejem in oblikovala nov prednostni vrstni red.