Poslovni čas

Vrtec Škofja Loka je odprt vse dni v letu, razen ob sobotah, nedeljah in državnih praznikih. Programi vzgoje in izobraževanja v vrtcu so predvideni v trajanju največ devet ur dnevno in so zajeti v poslovnem času posameznih enot.

Uradne ure – uprava vrtca:

ponedeljek: od 9:00 – 15:00 ure

torek: od 9:00 – 15:00 ure

sreda: od 9:00 – 16:00 ure

četrtek: ni uradnih ur

petek: od 9:00 – 14:00 ure

odmor v času med 12:00 in 13:00 uro

 

Uradne ure – svetovalna delavka:

Kristina Kovačič – pedagoginja

torek: od 10:30 – 12:30 ure

sreda: od 14:00 – 16:00 ure

Melisa Toš – psihologinja

sreda: od 14:30 – 16:00 ure

četrtek: od 9:30 – 11:30 ure

 

Za pogovor izven uradnih ur se lahko dogovorite po telefonu ali preko e-pošte.

Poslovalni čas po enotah:

enota Biba                        od 5.00 do 16.30

enota Bukovica              od 5.30 do 16.30

enota Ciciban                  od 5.45 do 15.45

enota Čebelica                od 5.15 do 16.30

enota Najdihojca           od 5.00 do 17:00

enota Pedenjped           od 5.00 do 17.00

enota Rožle                      od 6.00 do 16.00

oddelek Reteče               od 6.30 do 15.30

Dežurstvo v času praznikov in poletnih počitnic

Med prazniki in poletnimi šolskimi počitnicami, ko je v vrtcu prisotno manjše število otrok, nekatere oddelke oz. enote zaradi lažje organizacije dela združimo v večje, dežurne enote. Praviloma sta to enota Najdihojca in enota Pedenjped. Enota Najdihojca je do novega leta dežurna enota za oddelke enot: Najdihojca, Biba, Bukovica in Čebelica. Po odprtju novega vrtca bo dežurna enota Kamnitnik. Enota Pedenjped je dežurna enota za oddelke enot: Pedenjped, Ciciban, Rožle in za oddelek v Retečah.

Čas dežurstva vsako leto načrtujemo v letnem delovnem načrtu vrtca in je pravočasno objavljen na vseh oglasnih deskah za starše.

Vzgojno-izobraževalno delo organiziramo glede na število prijav otrok, ki potrebujejo naše storitve, po predhodni pisni najavi staršev.