Enote vrtca

Biba

Podlubnik 1e, Škofja Loka
telefon 04/51-27-651
vrtec.biba@vrtec-skofjaloka.si

Enota Biba je umeščena v prijazno okolje pod vznožjem Lubnika, na eni strani meji zelenica z naseljem Podlubnik, na drugi pa bližina enote Najdihojca.

Sestavljena je iz t.i. modularnih enot, v njej pa je prostora za osem oddelkov, od tega je pet oddelkov prvega starostnega obdobja (1-3) in trije oddelki drugega starostnega obdobja (3-5 let). V sredini enote je večji prostor, ki je namenjen gibalnim dejavnostim in prireditvam za otroke in starše. Igrišče je veliko in zasajeno z drevesi in grmovnicami, vsak oddelek pa ima tudi pokrito teraso. Otroci imajo veliko možnosti združevanja, raziskovanja in medsebojnega druženja. Strokovne delavke so skupaj z otroki uredile zeliščni vrt, izrazitejše pa so likovne, glasbene in dramske dejavnosti. Skozi leto se oddelki med seboj povezujejo, sodelujejo in pripravljajo različne dejavnosti, ob različnih priložnostih pa se povezujejo tudi z oddelki enote Najdihojca in Čebelica.

Bukovica

Bukovica 34, Selca
telefon 059/94-14-90
vrtec-sl.bukovica@vrtec-skofjaloka.si

Enota Bukovica se nahaja v središču vasi in posluje v prostorih bivše trgovine Kmetijske zadruge Škofja Loka.

V izrazito naravnem okolju  imamo dva oddelka vrtca za otroke 2. starostnega obdobja. Dejavnost vrtca je aktivno vpeta v vaško središče, z bogato naravo in živahnim šolskim  okoljem. Lokalno okolje ponuja veliko možnosti za raziskovanje neposredne okolice vrtca, obisk kmetij, opazovanja dela na polju, na travniku in v gozdu. Otroci se lahko zaigrajo na pokritih terasah ali na posebej urejenem vrtčevskem igrišču. Prednost enote je v neokrnjeni naravi in v različnih priložnostih, ki otroke povabijo k opazovanju in raziskovanju.

Ciciban

Sveti Duh 11, Škofja Loka
telefon 04/51-32-378
vrtec-sl.ciciban@vrtec-skofjaloka.si

V enoti Ciciban poslujeta dva oddelka namenjena otrokom drugega starostnega obdobja. Vanju so vključeni otroci, stari od 3 do 6 let.

Enota posluje v prostorih Kulturnega doma Ivana Cankarja v Krajevni skupnosti Sveti Duh. Okolje je podeželsko in ponuja veliko možnosti za sodelovanje in raziskovanje. Težišče vzgoje in izobraževanja je na ohranjanju  ljudskih običajev, neposrednem opazovanju in učenju v naravnem okolju. Enota Ciciban posluje v nenamenskih prostorih, zato v to enoto vključujemo otroke stare nad tri leta. Ima opremljeno otroško igrišče, ki se nahaja v neposredni bližini vrtca, za sprehode se koristijo tudi ne – prometne poljske poti in igrišče, ki je v lasti KS Sveti Duh. V zimskem času pa za športno gibalne dejavnosti in različne nastope otrok, uporabimo tudi dvorano Kulturnega doma.

Čebelica

Podlubnik 1 a, Škofja Loka
telefon 04/506-23-36
vrtec-sl.cebelica@vrtec-skofjaloka.si

Enota Čebelica posluje v prostorih Šolskega centra Škofja Loka, kjer ima Vrtec Škofja Loka najete prostore v soglasju z Občino Škofja Loka.

V njej imamo organiziranih deset oddelkov drugega starostnega obdobja (3-6 let). Igralnice so prostorne, svetle in primerno opremljene. Pet igralnic je v prvem nadstropju, pet pa v drugem nadstropju. Enota je prepoznavna po kakovostni umetnostni vzgoji in skrbi za gibanje v naravnem okolju. Otroci imajo možnost gibanja v večnamenskem prostoru, na igrišču, starejši otroci pa poleg večnamenskega prostora, za ure športne vzgoje uporabljajo tudi bližnjo Športno dvorano Poden. Zaradi bližine starega mestnega jedra je  odlično izhodišče za raziskovanje in spoznavanje naše kulturne dediščine, spoznavanje in srečevanje ljudskih umetnikov in vzpostavljanje medgeneracijskega sožitja z mestnim prebivalstvom. Oddelki se med seboj povezujejo, skupaj pripravljajo različne projekte, občasno pa sodelujejo tudi z obema enotama vrtca v bližini, Najdihojca in Biba.

Najdihojca

Podlubnik 1 d, Škofja Loka
telefon 04/51-22-462
vrtec-sl.najdihojca@vrtec-skofjaloka.si

Enota Najdihojca je namensko grajena in največja enota Vrtca Škofja Loka.

Arhitekturno je razdeljena v pet atrijev, v katerih je prostora za kar 14 oddelkov. V letošnjem letu bomo imeli 5 oddelkov prvega starostnega obdobja (1-3 let) in 8 oddelkov drugega starostnega obdobja (3-6 let). V enoti Najdihojca imamo tudi 1 razvojni oddelek za otroke s posebnimi potrebami. Enota se nahaja v neposredni bližini naselja Podlubnik, v bližini sta tudi dve šoli in sicer Osnovna šola Ivana Groharja, Osnovna šola Jela Janežiča in Športna dvorana na Podnu. Lahko se pohvalimo z zavidljivimi zelenimi površinami, na katerih se preko celega leta odvijajo različne dejavnosti, predvsem pa služijo brezskrbni igri in gibanju otrok. Poleg tega je v neposredni bližini bogato izhodišče za varne gozdne poti, kamor se oddelki odpravijo na sprehod, raziskovanje ali le kratko sproščanje. Posebnost enote je dramska dejavnost in pripovedovanje pravljic izkušenih strokovnih delavk ter druženje otrok ob različnih prireditvah in dejavnostih na velikem igrišču. Otroci imajo možnost razvijanja športnih aktivnosti v telovadnici, ki je ob različnih srečanjih tudi naš večnamenski in vsestransko uporaben prostor. V prostorih enote je tudi zobozdravstvena ambulanta za predšolske in šolske otroke.

Pedenjped

Frankovo naselje 51 a, Škofja Loka
telefon 04/51-31-670

vrtec-sl.pedenjped@guest.arnes.si

Enota Pedenjped je v neposredni bližini stanovanjskega naselja in Osnovne šole Cvetka Golarja.

V bližini je tudi industrijska cona, železniška postaja in nakupovalno središče. Pred vrtcem je lepo in urejeno otroško igrišče, občasno pa otroci lahko koristijo tudi asfaltirano igrišče pred Športno dvorano Trata. V sredini vrtca je telovadnica, ki je opremljena s plezalno steno, ob večjih prireditvah pa se spremeni v večnamenski prostor. Oddelki med seboj veliko sodelujejo, močna področja pa so v naravoslovju, dramski, glasbeni in gibalni dejavnosti. V enoti Pedenjped je deset oddelkov, od tega sta 2 oddelka namenjena otrokom prvega starostnega obdobja (od1-3 let) in 8 oddelkov otrokom drugega starostnega obdobja (od 3-6 let).

Reteče

Oddelek Tinka Tonka na Podružnični Osnovni šoli Reteče
telefon 04/51-30-434
vrtec-sl.retece@guest.arnes.si

Oddelek posluje v Retečah v prostorih Podružnične šole.

Namenjen je otrokom drugega starostnega obdobja (od 3-6 let). Bogato naravno okolje ponuja mnogo lepih sprehodov in raziskovalnih dejavnosti, hkrati pa se utrjujejo pristne povezave z vaškim okoljem. Možnost igre na prostem imajo otroci na igrišču v neposredni bližini šole in na bolj oddaljenih sprehodih. Oddelek se povezuje z  oddelki drugih enot Vrtca Škofja Loka. Med seboj se obiskujejo in pripravljajo različne dejavnosti. Organizacijsko je oddelek povezan z enoto Pedenjped. V oddelek v Retečah so v večini vključeni otroci iz lokalnega okolja in tisti, ki se nameravajo šolati na isti šoli.

Rožle

Frankovo naselje 61, Škofja Loka
telefon 04/51-31-705

vrtec-sl.rozle@guest.arnes.si

V enoti Rožle sta 2 oddelka za otroke prvega starostnega obdobja (1-3 let).

Enota posluje v kletnem prostoru stanovanjskega objekta. Vhod v enoto je samostojen in bližina stanovalcev za poslovanje vrtca ni moteča. V neposredni okolici se razprostira čudovit park, ki je v času poletja odlično zatočišče pred vročino. Oba oddelka se med seboj povezujeta ob jutranjem sprejemu in oddaji otrok domov. Skupaj pa pripravljajo tudi različne dejavnosti, praznovanja in srečanja. Gibalne urice izvajajo v bližnji enoti Pedenjped, kjer imajo otroci možnost uporabe telovadnice, otroškega igrišča ter strokovne knjižnice.