Informacije

Vrtec Škofja Loka vloge za vpis otroka sprejema preko celega leta.  Otroke sprejemamo v primeru, da so na razpolago ustrezna prosta mesta.

V nasprotnem primeru se vodi evidenca čakajočih na vstop, glede na število točk (Kriteriji zastavljeni v Pravilniku o sprejemu otrok v Vrtec Škofja Loka, Ur. L. RS, št. 14/11) in letnik rojstva otroka.

Vpisnica za šolsko leto 2019/2020 bo na voljo od zadnjega tedna v februarju.

Enkrat letno vrtec razpiše redni vpis z možnostjo vstopa  1. septembra v tekočem letu. Prednost pri vstopu v vrtec s 1. 9. imajo tisti, ki so vpisnico oddali v razpisanem roku. V vrtec sprejemamo otroke, ki s 1. 9. dopolnijo enajst mesecev oz. po zaključku dopusta za varstvo in nego  otroka matere oz. očeta.

VPIS ZA ŠOLSKO LETO 2020/21

Vabimo vas k vpisu otrok v naslednje programe:

  • dnevni program v trajanju od 6 do 9 ur (za otroke stare od 11 mesecev do 6 let)
  • prilagojen program za otroke s posebnimi potrebami.

 

Vpis bo potekal od 2. 3. do 6. 3. 2020 v Vrtcu Škofja Loka, v enoti NAJDIHOJCA, Podlubnik 1d, v  naslednjih terminih:

 

ponedeljek, 2. 3. od 9.00 – 12.00 in od 14.00 – 16.00 ure
torek, 3. 3. od 9.00 – 12.00 in od 14.00 – 16.00 ure
sreda, 4. 3. od 9.00 – 12.00 in od 14.00 – 18.00 ure
četrtek, 5. 3. od 9.00 – 12.00 in od 14.00 – 16.00 ure
petek, 6. 3. od 9.00 – 12.00 ure

 

Možnost vključitve otrok je z novim šolskim letom, torej od 1. 9. 2020 dalje.

Otrok, ki so že vključeni v vrtec, ni potrebno ponovno vpisati.

Vloge, ki so na čakalnem seznamu, za novo šolsko leto niso več veljavne, zato vas ponovno vabimo k vpisu.

Vpisnica bo v zadnjem tednu februarja dostopna na spletni strani vrtca »vrtec-skofjaloka.si«, v času vpisa jo lahko dobite tudi v vrtcu.

VEČ INFORMACIJ

Informacije za starše – potek vpisa in priprava na vstop v vrtec.

Čakalni seznam za šolsko leto 2019/20

Predstavitev vrtca za starše novo sprejetih otrok v 2019/20

 

V primeru, da želite otroka, ki je že vključen v vrtec Škofja Loka, premestiti v drugo enoto, morate najkasneje do 6. 3. 2020 oddati pisno vlogo za premestitev. Obrazce lahko oddate v enoti, kjer imate že vključenega otroka. Možnost premestitev otrok v druge enote bo z novim šolskim letom. Vloge za premestitev bodo pozitivno rešene le, če nam bo to dopuščala organizacija oddelkov za novo šolsko leto. Starši boste o možnosti pravočasno pisno obveščeni.

 

Prvi dan vstopa v vrtec mora imeti otrok zdravniško potrdilo pediatra, o zdravstvenem stanju otroka in opravljenih cepljenjih. V kolikor ima vaš otrok s strani zdravnika predpisano dieto, je potrebno priložiti tudi izpolnjen obrazec za dietno prehrano.

 

V primeru, da otroka želite iz vrtca izpisati, morate to storiti petnajst dni pred želenim izstopom, na posebnem obrazcu: izpisnica za šolsko leto 2019/20.

Starši, katerih otroci gredo z novim šolskim letom v šolo morate ravno tako oddati izpisnico.

Otroke tekom šolskega leta sprejemamo v primeru prostih mest.

Spremembe Pravilnika o sprejemu otrok v
Vrtec Škofja Loka

V letu 2016 je bil sprejet Pravilnik o spremembah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Škofja Loka (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 35/2016).

V skladu s spremembami pravilnika ob vpisu za šolsko leto 2017/2018 veljajo novi kriteriji za določitev točk in prednostnega vrstnega reda:

Kriterij

Število točk

1. Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju Občine Škofja Loka. 30
2. Oba starša sta zaposlena.

V primeru enostarševske družine je zaposlen eden od staršev, ki živi skupaj z otrokom.

15
3. Eden od staršev je zaposlen, drugi pa je dijak ali študent, aktivni iskalec zaposlitve ali uveljavlja pravico do porodniškega dopusta oz. dopusta za nego in varstvo otroka.

V primeru enostarševske družine je eden od staršev, ki živi skupaj z otrokom, dijak ali študent, aktivni iskalec zaposlitve ali uveljavlja pravico do porodniškega dopusta oz. dopusta za nego in varstvo otroka.

10
4. Drugi socialni ali zdravstveni razlogi, po presoji komisije (primer: dlje trajajoča bolezen ali invalidnost v družini, posebne socialne razmere). Starši dokazujejo razloge s potrdili ustreznih institucij. 10
5. Otrok je v času vpisa uvrščen na čakalni seznam za sprejem v vrtec, v primeru, da je bil:

  • vpisan v rednem roku vpisa;
  • vpisan tekom šolskega leta in na dan 1. 9. v preteklem letu ni izpolnil starostnega pogoja za vstop v vrtec.
8
6. Sprejem dvojčkov, trojčkov ali več hkrati rojenih otrok. 5
7. Družina ima več vzdrževanih otrok:

4 otroci ali več

3 otroci

2 otroka

 

6

5

4

8. Zadnje leto pred vstopom v šolo ali odložitev vstopa v šolo. 5