Kontakt

Organizatorki prehrane in zdravstveno higienskega režima sta
BARBARA KOŽUH, univ. dipl. ing. živ. teh.

KLARA OBLAK, mag. san. inž.

 

Dosegljivost za posvetovanja in informacije:
Sedež: ENOTA PEDENJPED, Frankovo naselje 51a, Škofja Loka
tel.: 04/51 52 649
e-pošta: barbara.kozuh @vrtec-skofjaloka.si

e- pošta: klara.oblak@vrtec-skofjaloka.si