Kontakt

Organizatorka prehrane in zdravstveno higienskega režima je
BARBARA KOŽUH, univ. dipl. ing. živ. teh.

Dosegljivost za posvetovanja in informacije:
Sedež: ENOTA PEDENJPED, Frankovo naselje 51a, Škofja Loka
tel.: 04/51 52 649
e-pošta: barbara.kozuh @vrtec-skofjaloka.si