Eko vrtec

Izmenjevalnica oblačil in igrač

V mesecu novembru smo organizirali izmenjevalnico oblačil in igrač. V vsaki enoti je bilo zbirno mesto, kjer so pedagoške delavke poskrbele, da so bila oblačila in igrače primerno razstavljena. Izmenjevalnica je potekala od torka pa vse do konca tedna. Udeležba je bila velika. Starši so prinesli veliko oblačil in igrač in kar nekaj izmenjav je bilo izvedenih. Oblačila in igrače ki so ostale, pa smo podarili dobrodelnemu društvu Srčne mamice.

Podnebne spremembe

V letošnjem šolskem letu smo se odločili sodelovati pri novem projektu Ekošole, Podnebne spremembe in mi. Z otroki smo se pogovarjali o dejavnikih ki vplivajo na spremembe vremena oz. na manj ugodne vremenske pojave (toča, tornado, močno deževje – poplave). V projekt smo vključili tudi eksperimente, kateri so nazorno prikazali tornado in dež.

Očiščevalna akcija – skrb za okolje

V Ekoprogramskem svetu Vrtca Škofja Loka, smo se odločili, da v letošnjem letu pozornost namenimo ohranjanju čistega okolja oz. skrbi za okolje. V mesecu aprilu smo pripravili očiščevalne akcije po enotah. Za otroke smo pripravili bombažne rokavice za pobiranje odpadkov, dovolj vreč in pa zabavni program ob vrnitvi v vrtec. Z Loško komunalo smo bili v dogovoru glede odvoza odpadkov in zbirnih mest. teden očiščevalnih akcij smo zaključili z dnevom risank z ekološko vsebino.

Poleg očiščevalnih akcij, strokovne delavke otroke opozarjajo na pomembnost skrbi za okolje – otroci so vključeni v grabljenje, kompostiranje, prekopavanje, sajenje in ohranjanje lesenih igralnih površin z barvanjem z zaščitno barvo.

Naš vrtec – Eko vrtec

Vrtec Škofja Loka je s podpisom Eko listine v letu 2012 izpolnil vse zahteve za pridobitev certifikata in nosilca zelene zastave, ki jo podeli Evropsko združenje za okoljsko izobraževanje – FEE. Zelena zastava je za ustanovo viden certifikat za okoljsko varovanje, logotip eko vrtca pa lahko vrtec uporablja na svojih dokumentih in drugih tiskanih materialih..

Pridružili smo se veliki družini več kot 700 eko šol in vrtcev v Sloveniji, ki si prizadevamo udejanjiti vrednote trajnostnega razvoja. Pridobitev eko zastave in certifikata pomeni, da smo uspešno opravili vseh sedem korakov, ki jih nalaga metodologija projekta za pridobitev eko zastave. Certifikat moramo kot vrtec obnavljati vsako leto.

Ker se okoljsko opismenjevanje začne že zelo zgodaj, je skrb za varovanje okolja v našem vrtcu že dalj časa del vsakodnevnega kurikula. Problematika nas spodbuja, da na tem področju delujemo usklajeno, poglobljeno, inovativno ter da skupaj in vsak zase tudi kaj izboljšamo.

Namen naših dejavnosti je:

  • z dobrimi zgledi in vzgojo razširjati pri otrocih znanje o čistem in zdravem okolju,
  • usmerjati otroke k pogovoru o ekološki problematiki, opazovanju in iskanju primerov iz vsakdanjega življenja,
  • razvijati pozitiven odnos do okolja skozi neposreden stik z njimi in jim nuditi možnost, da aktivno posegajo v njegovo urejanje in ohranjanje,
  • razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov.

V letošnjem letu smo pozornost usmerili v skrb za okolje. V začetku šolskega leta smo organizirali izmenjevalnico oblačil in igrač, z namenom ozaveščanja o ponovni uporabi le teh, namesto da bi jih zavrgli.

V drugi polovici šolskega leta smo organizirali očiščevalne akcije po enotah. V vsaki večji enoti je potekala očiščevalna akcija pobiranja odpadkov v bližnji in širši okolici vrtca. Za otroke smo priskrbeli bombažne rokavice, vreče in zabavni program z pogostitvijo ob vrnitvi v vrtec. Teden očiščevalnih akcij smo zaključili z dnevom risank z ekološko vsebino.

Očiščevalno akcijo smo kasneje nadgradili s skrbjo za okolje. Otroci so bili vključeni v različna dela – grabljenje, kompostiranje, prekopavanje, sajenje in barvanje lesenih površin.