Eko vrtec

Hrana ni za tjavendan

V mesecu januarju in februarju smo z otroki v oddelkih spremljali koliko hrane smo pojedli in koliko odvrgli stran. Spremljanje nas je spodbudilo tudi k razmišljanju, kako bi določen ostanek hrane ponovno uporabili.

Navodilo za izvedbo meritev

Primeri večdnevnega spremljanja porabe in ostanka hrane

Hexakopter

Predstavitev hexakopterja v šolskem letu 2015/2016 s strani ekipe Videa, podjetja Optiweb.

Elektrika

Video – igre z elektriko, avtorica Tjaša Berčič.

Naš vrtec – Eko vrtec

Vrtec Škofja Loka je s podpisom Eko listine v letu 2012 izpolnil vse zahteve za pridobitev certifikata in nosilca zelene zastave, ki jo podeli Evropsko združenje za okoljsko izobraževanje – FEE. Zelena zastava je za ustanovo viden certifikat za okoljsko varovanje, logotip eko vrtca pa lahko vrtec uporablja na svojih dokumentih in drugih tiskanih materialih.

Tako je bil za naš vrtec, 25. septembra 2012 prav poseben dan. Na Brdu pri Kranju smo prejeli zeleno zastavo iz rok predsednika države.

Pridružili smo se veliki družini več kot 700 eko šol in vrtcev v Sloveniji, ki si prizadevamo udejanjiti vrednote trajnostnega razvoja. Pridobitev eko zastave in certifikata pomeni, da smo uspešno opravili vseh sedem korakov, ki jih nalaga metodologija projekta za pridobitev eko zastave. Certifikat moramo kot vrtec obnavljati vsako leto.

Ker se okoljsko opismenjevanje začne že zelo zgodaj, je skrb za varovanje okolja v našem vrtcu že dalj časa del vsakodnevnega kurikula. Problematika nas spodbuja, da na tem področju delujemo usklajeno, poglobljeno, inovativno ter da skupaj in vsak zase tudi kaj izboljšamo.

Namen naših dejavnosti je:

  • z dobrimi zgledi in vzgojo razširjati pri otrocih znanje o čistem in zdravem okolju,
  • usmerjati otroke k pogovoru o ekološki problematiki, opazovanju in iskanju primerov iz vsakdanjega življenja,
  • razvijati pozitiven odnos do okolja skozi neposreden stik z njimi in jim nuditi možnost, da aktivno posegajo v njegovo urejanje in ohranjanje,
  • razvijanje pozitivnih medsebojnih odnosov.

V letošnjem letu smo se bolj poglobljeno usmerili v projekt Hrana ni za tjavendan. Z izpeljanim projektom želimo zmanjšati in preprečiti nastajanje zavržene hrane, spodbuditi praktično uporabo neporabljene hrane in povečati zavedanje o odgovornem ravnanju s hrano. Tako bomo skozi celo šolsko leto zbirali recepte, ki so v našem okolju že izginili iz naših jedilnikov in recepte, v katerih se preveč skuhana hrana ali hrana, ki nam ostaja ponovno kvalitetno uporabi. K zbiranju bomo povabili tudi starše, babice, dedke, tete, strice, kuharice… Ob koncu šolskega leta bomo vse recepte zbrali in uredili v priročni kuharici.