Dietna prehrana

Dietna prehrana je otroku zagotovljena na osnovi oddaje obrazca »Vloga za zagotovitev dietne prehrane«, kateri je potrebno priložiti izvid specialista ali potrdilo pediatra (in dodatna pisna  navodila, v primeru, da jih starši dobite od zdravstvene ustanove).

Jedilnik otrok z dietno prehrano izhaja iz osnovnega jedilnika in prepovedane sestavine nadomešča z dovoljenimi sestavinami, ki so jim po  hranilnem sestavu najbližje. V vrtcu imamo v povprečju 40-50 otrok z dietno prehrano. Vsaka dieta je obravnavana individualno. Najpogostejše so prehranske omejitve glede uživanja mleka in mlečnih izdelkov (alergija na mleko, laktozna intoleranca), jajc, arašidov in oreškov, redkeje pšenice, glutena, citrusov, rib, umetnih aditivov, svinjine,… Temelj zdravljenja je začasno ali trajno izogibanje hrani, ki povzroča alergijske oz. intolerančne težave, torej izločitvena dieta.

 

Dolžnost staršev je:

  • za vsako novo šolsko leto pravočasno (pred vstopom) oddati vlogo z zdravniškim potrdilom,
  • pisno javljati morebitne spremembe glede omejitev med izvajanjem diete
  • ob prenehanju diete to pisno sporočiti organizatorki prehrane ali prekinitev zabeležiti na Vlogi za dietno prehrano v oddelku, kamor je otrok vključen.

Za zagotavljanje zdravja in ustreznega spremljanja zdravstvenega stanja otrok s prehranskimi omejitvami je bistveno, da veljajo enaka pravila glede prehranskih omejitev  v vseh okoljih, torej v vrtcu, doma, pri sorodnikih, obiskih,…

OZNAČEVANJE ALERGENOV V ŽIVILIH  

Na osnovi  Uredbe (EU) št. 1169/2011 o zagotavljanju informacij potrošnikom  in Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom (Ur.l. RS, št. 6/14) Vrtec Škofja Loka informira javnost o zagotavljanju varnosti živil glede prisotnosti alergenov v živilih in jedeh,  ki se uporabljajo v vrtčevski prehrani.

Jedi na jedilniku Vrtca Škofja Loka vsebujejo zakonsko regulirane snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti (t.i. alergene). Prisotnost alergenov je razvidna v jedilniku z alergeni. Dodatne informacije o posameznih alergenih v posameznih jedeh lahko dobite pri organizatorki prehrane in zdravstveno hig. režima.

Jedilnik je za vse otroke, ki nimajo prehranskih omejitev, enak. Otrokom in zaposlenim s prehranskimi omejitvami (alergije oz. preobčutljivosti na določeno hrano) na osnovi zdravniškega potrdila pripravljamo individualne dietne obroke z ustrezno zamenjavo živil oz. sestavin živil,  ki ne vsebujejo prepovedan-ih alergen-ov, v skladu z internimi navodili.

V skladu z uredbami in okrožnico Ministrstva za kmetijstvo in okolje v Vrtcu Škofja Loka informacije o alergenih v zgoraj navedeni obliki zagotavljamo na mestu, kjer je širše predstavljena ponudba jedi (jedilnik), to je na spletni strani vrtca.