VPIS V VRTEC

Trenutno so v Vrtcu Škofja Loka zasedena vsa prosta mesta za otroke rojene v letih od 2017 do 2014.

 

Za otroke prvega starostnega obdobja do konca šolskega leta ni predvidenih prostih mest, zato novih vlog ne sprejemamo. Staršem, ki želijo svojega otroka vključiti v vrtec, predlagamo, da se udeležijo rednega vpisa za novo šolsko leto, ki bo potekal predvidoma od 5. do 9. marca 2018.

 

Za vpis starejših otrok (letnik 2014 do 2012) se lahko obrnete na svetovalno delavko Andrejo Demšar v času uradnih ur.

 

 

Čakalni seznam – redni vpis marec 2017 (povezava na dokument)

 

Vloge, ki so oddane po rednem roku, nimajo prednosti pri sprejemu v vrtec in se obravnavajo le, ko so za ustrezno starostno skupino sprejeti vsi otroci iz rednega seznama.

 

Informacije za starše novo sprejetih otrok:

povzetek sestanka 13. 6. 2017 (povezava na dokument)

DEJAVNOSTI

Course
Prednostne naloge
Prednostno nalogo v okviru spoznavanja skrivnostnega gozda bomo nadaljevali in v letošnjem letu nadgradili s spoznavanjem biotske raznovrstnosti.
Course
Eko vrtec
Vrtec Škofja Loka je s podpisom Eko listine v letu 2012 izpolnil vse zahteve za pridobitev certifikata in nosilca zelene zastave, ki jo podeli Evropsko združenje za okoljsko izobraževanje – FEE.
Course
Etika in vrednote
Program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju temelji na prepričanju, da je eno najpomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja skrb za etično in s temeljnimi vrednotami usklajeno ravnanje v vrtcih in šolah.

VIZIJA VRTCA

»Vrtec je hiša igrivih otrok, zadovoljnih staršev in prostor kjer si strokovnost in profesionalnost podajata roki.«

NAŠE ŠTEVILKE