VPIS V VRTEC

V času rednega vpisa, ki je potekal od 6. do 10. marca 2017, smo v Vrtcu Škofja Loka prejeli več otrok kot jih lahko sprejmemo. Otroci se v vrtec sprejemajo v skladu s prednostnim vrstnim redom glede na število točk po posameznih kriterijih. Kot preteklih letih pričakujemo, da bomo na podlagi odpovedi otroke sprejemali tudi naknadno.

 

 

Čakalni seznam (povezava na dokument)

Vrtec vloge za sprejem otroka sprejema celo leto.

Vloge, ki so oddane po rednem roku, nimajo prednosti pri sprejemu v vrtec in se obravnavajo le, ko so za ustrezno starostno skupino sprejeti vsi otroci iz rednega seznama.

 

Informacije za starše novo sprejetih otrok:

povzetek sestanka 13. 6. 2017 (povezava na dokument)

DEJAVNOSTI

Course
Prednostne naloge
Prednostno nalogo v okviru spoznavanja skrivnostnega gozda bomo nadaljevali in v letošnjem letu nadgradili s spoznavanjem biotske raznovrstnosti.
Course
Eko vrtec
Vrtec Škofja Loka je s podpisom Eko listine v letu 2012 izpolnil vse zahteve za pridobitev certifikata in nosilca zelene zastave, ki jo podeli Evropsko združenje za okoljsko izobraževanje – FEE.
Course
Etika in vrednote
Program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju temelji na prepričanju, da je eno najpomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja skrb za etično in s temeljnimi vrednotami usklajeno ravnanje v vrtcih in šolah.

VIZIJA VRTCA

»Vrtec je hiša igrivih otrok, zadovoljnih staršev in prostor kjer si strokovnost in profesionalnost podajata roki.«

NAŠE ŠTEVILKE