VPIS V VRTEC

Spoštovani starši.

V času rednega vpisa, od 4. do 8. marca 2019 se je v Vrtec Škofja Loka vpisalo 374 otrok. Vse vloge je obravnavala Komisija za sprejem otrok v vrtec in določila prednostni vrstni red glede na število točk po posameznih kriterijih. Vrtec o sprejemu otrok odloča v skladu s prednostnim vrstnim redom, glede na število prostih mest v posameznih oddelkih, enotah in programih.

VSE STARŠE SPREJETIH OTROK, KI STE SE ODLOČILI, DA SVOJEGA OTROKA LETOS NE BOSTE VKLJUČILI V NAŠ VRTEC, PROSIMO, DA NAM TO ČIM PREJ PISNO SPOROČITE. S tem boste izkazali odgovornost in solidarnost s starši otrok, vključenih na čakalni seznam, ki prav tako potrebujejo varstvo za svojega otroka.

Na ČAKALNI SEZNAM so uvrščeni otroci, vpisani v času rednega vpisa od 4.3. do 8.3.2019 za  šolsko leto 2019/2020, ki imajo prednost pri sprejemu v vrtec. Vloge, oddane po rednem roku, so uvrščene na čakalni seznam vpisnic po rednem roku. V primeru zadostnega števila prostih mest bo vloge obravnavala komisija za sprejem in oblikovala nov prednostni vrstni red.

Želeli bi vas obvestiti, da je nova enota Kamnitnik odprta. V novi enoti je prostora za 4 oddelke prvega starostnega obdobja, 9 oddelkov drugega starostnega obdobja in 2 razvojna oddelka. V novi vrtec se je iz enote Čebelica preselilo devet oddelkov drugega starostnega obdobja. Načrtujemo, da bomo v oddelke prvega starostnega obdobja lahko vključili vse otroke, ki so trenutno na čakalni listi ter bodo ob odprtju vrtca izpolnjevali starostni pogoj za vstop. Z 2.12.2019 smo odprli prvi novi oddelek za prvo starostno obdobje, s 13.1.2020 bomo odprli dva nova oddelka ter 10.2.2020 še enega, za otroke prvega starostnega obdobja.

Vsem staršem se zahvaljujemo za izkazano zaupanje ob vpisu otrok v Vrtec Škofja Loka!

DEJAVNOSTI

Course
Prednostne naloge
Prednostno nalogo v okviru spoznavanja skrivnostnega gozda bomo nadaljevali in v letošnjem letu nadgradili s spoznavanjem biotske raznovrstnosti.
Course
Eko vrtec
Vrtec Škofja Loka je s podpisom Eko listine v letu 2012 izpolnil vse zahteve za pridobitev certifikata in nosilca zelene zastave, ki jo podeli Evropsko združenje za okoljsko izobraževanje – FEE.
Course
Etika in vrednote
Program Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju temelji na prepričanju, da je eno najpomembnejših poslanstev vzgoje in izobraževanja skrb za etično in s temeljnimi vrednotami usklajeno ravnanje v vrtcih in šolah.

VIZIJA VRTCA

»Vrtec je hiša igrivih otrok, zadovoljnih staršev in prostor kjer si strokovnost in profesionalnost podajata roki.«

NAŠE ŠTEVILKE

0
Zaposlenih
0
Otrok
0
Enot
0
Oddelkov
KONTAKT

Podlubnik 1d, 4220 Škofja Loka